Tarief

Individuele bijles

€22,- per uur

Duo-bijlessen

€15,- per leerling per uur