Tarief

Individuele bijles

€27,- per uur

Duo-bijlessen

€17,50 per leerling per uur