Vakken

Bijles Wateringse Veld is er voor scholieren die op de middelbare school zitten.

Wij geven les in de onderstaande middelbare schoolvakken:

Examentraining

Wiskunde B

Wiskunde A (VMBO of HAVO)

Rekenen

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Nederlands

Engels

Frans (alleen onderbouw)

Duits (alleen onderbouw)

Economie (alleen onderbouw)

Geschiedenis (alleen onderbouw)

Maatschappijleer

Aardrijkskunde (alleen onderbouw)

ANW (algemene natuurwetenschappen)